Gestalt Bakış Açısından Bağımlılık

23 Mart 2018

yedam_hanna_nita_b

Söyleşi Hakkında
Gestalt bakış açısında temas temel bir kavramdır. Ne ile temas edeceğinin belirleyicisi ihtiyaçtır.

Bağımlı kişi, içinde bulunduğu andaki ihtiyacını giderecek şekilde hareket etmek yerine, geçmişte ihtiyacını tatmin etmiş olan ve hala seçimsiz olarak sürdürmekte olduğu davranış kalıbı doğrultusunda hareket eder. Otomatik olarak tekrarlamakta olduğu bu davranış kalıbı, onun ihtiyacının tatmin edilmesine hizmet etmediğinden, kişi, bağımlı davranışın olumsuz sonuçları ile karşı karşıya kalır. Gestalt bakış açısından, deneyimlenen olumsuzluklara rağmen sürdürülen bağımlı davranışta değişiklik oluşturmak farkındalık gerektirdiği için, müdahale fenomenolojik metodolojinin kullanılmasını gerektirir. Gestalt bakış açısından bağımlılık kavramını bahsi geçen hususlar ve daha fazlasıyla ele alacağımız söyleşimizde sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Konuk Hakkında
Doç. Dr. Hanna Nita Scherler, Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede Sosyal Psikoloji ve Klinik Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora derecesini The Fielding Graduate Üniversitesi'nde klinik psikoloji dalında almıştır. Doktora çalışmaları esnasında Gestalt Institute of Cleveland'da temel Gestalt eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılından beri meslektaşlarına ve ilgi duyan meslek dışı gruplara çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda alanıyla ilgili konferanslar veren Doç. Dr. Hanna Nita Scherler, yurtdışında gerçekleştirilen Avrupa Gestalt Terapi Derneği tarafından akredite edilmiş Gestalt Terapi Eğitimleri ve Programlarına destek vermektedir.  Avrupa Gestalt Terapi Derneği tarafından akredite olmuş bir Gestalt terapisti olan Scherler, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından verilen "Avrupa Psikoloğu (EuroPsy)" ve "Psikoterapi Uzmanlığı olan Avrupa Psikoloğu (EuroPsy Specialist)" unvanlarını taşımaktadır. Türk Psikologlar Derneği'nin Psikoterapi Uzmanlığı Ulusal Ödüllendirme Komitesi üyesidir. Uzmanlık alanını süreç müdahalesi olarak tanımlayan, klinik psikolog, koç ve fasilitatör olarak işlevini "değişim katalizörü" olarak açıklayan Scherler, süreçlere, mevcut verilerin tümünü değerlendirerek, farkındalık arttırmak ve tekrarlanan kalıpları kapsayıp aşmak amacı ile, yaşantısal boyutta müdahale ettiğinden bahsetmektedir.

Etkinlik Hakkında
*Söyleşi, YEDAM CERRAHPAŞA ANA Merkez'de yapılacaktır.

*Söyleşilere katılım kontenjanla sınırlı olup ücretsizdir. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatri hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanları katılabilir.

Adres: Esekapı Medresesi, Cerrahpaşa Mah. Etyemez Tekkesi Sok. No:2 Fatih / İstanbul