Bağımlılıkta Zor Vakalar

8 Mayıs 2019

yedam_soylesileri_prof_dr_figen_karahan_b

Söyleşi Hakkında
Bağımlılık ruh sağlığı alanında çalışılması zor olan alanlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda, bağımlılık alanında çalışan ruh sağlığı profesyonellerinin çalışırken zorlandığı konular diğer alanlara göre farklılık göstermektedir. Bağımlılıkla çalışırken zor vakalarla karşılaşmak çok sık görülen bir durumdur. Mesleğinde uzun yıllarını bu alana vermiş, bu alanda uzmanlaşmış değerli konuğumuzla alanda karşılaştığımız zor vakalarımızı birlikte tartışmak, onun tecrübelerinden birlikte faydalanmak için sizleri söyleşimize davet ediyoruz.

Konuk Hakkında
Prof. Dr. Figen Karadağ, 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 1983-1987 yılları arasında Bitlis'te pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 1987-1991 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde asistanlık sürecini tamamlamış ve aynı hastanede 2007 yılına kadar başasistan olarak çalışmıştır. 1991-2000 yılları arasında Duygudurum Bozuklukları kliniğinde ve ardından da İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezinde (AMATEM)'de baş asistan olarak çalışmıştır. 2007 yılında Bakırköy AMATEM'den ayrılarak Maltepe Üniversitesi AMATEM kliniğini kurmuş ve yönetmiştir. Şubat 2018'de Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'dan ayrılmış, hala serbest hekim olarak muayenehanesinde çalışmalarımı yürütmektedir.

 Etkinlik Hakkında
*Söyleşi, YEDAM CERRAHPAŞA ANA Merkez'de yapılacaktır.
*Söyleşilere katılım kontenjanla sınırlı olup ücretsizdir. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatri hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanları katılabilir.
*Başvuru ve kayıt için, melekcan.kabil@yesilay.org.tr adresine ulaşabilirsiniz.
Adres: Esekapı Medresesi, Cerrahpaşa Mah. Etyemez Tekkesi Sok. No:2 Fatih / İstanbul