Mindfulness: Bilinçli Farkındalık

19 Şubat 2018

yedam_soylesileri_zumra_atalay

Söyleşi Hakkında
Mindfulness (bilinçli farkındalık), şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmeyi, bu dikkatin niteliğini fark etmeyi ve tüm bu fark edilenleri acele ile yargılamaksızın kabul etmeyi içerir. Bilinçli farkındalık sadece şimdiki anda yaşamak ve şimdiki anı fark etmek değildir. Mevcut an içinde olanları fark etmeyi ve tüm bu fark ettiklerimizi karşılama biçimimizi içerir. O yüzden bilinçli farkındalığa, algılama ve algılananı kabul etmenin karışımından oluşan bir yaklaşım diyebiliriz çünkü sadece algılamak, dikkatten ibarettir; bilinçli farkındalık ise mevcut anı bilinçli bir akıl açık, sevgi ve şefkat dolu bir kalple algılamaktır. Mindfulness bize kavramsal olarak ne yapmamız gerektiğini öğretmenin yanı sıra bunları hayata geçirmeyi sağlayacak bir dizi beceriyi kazandırır. Tüm bu bilgiler ışığında, bu ayki söyleşimize Doç. Dr. Zümra Atalay'la birlikte bilinçli farkındalığın ne olduğunu birlikte anlamaya hepinizi davet ediyoruz.

Konuk Hakkında
Doç. Dr. Zümra Atalay MEF Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Temel çalışma alanı bilinçli farkındalık (mindfulness), bilinçli farkındalık temelli terapiler, şefkat (compassion) ve şefkat temelli terapilerdir. Bu konu ile ilgili Uluslararası indekslerde taranan ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirimleri, kitap ve kitap bölümleri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermiş olduğu dersleri, danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri bulunmaktadır. Uzmanlık alanı olan Bilinçli-farkındalık temelli yaklaşımlar üzerine IMA (International Mindfulness Based Association) düzenlediği eğiticilerin eğitimi programını tamamlamıştır. 8 ülkede eğitim veren IMA'nın uluslararası eğitmenidir. EAMBA (Europian Association of Mindfulness Based Approaches) üyesi ve aynı zamanda yönetim kurulundadır. Üniversitedeki çalışmalarının yanısıra kendi özel ofisinde düzenli aralıklarla MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Program) ve MBCT (Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi)  grup çalışmaları, eğitimler ve bireysel görüşmeler düzenlemektedir.

Etkinlik Hakkında
*Söyleşi, YEDAM CERRAHPAŞA ANA Merkez'de yapılacaktır.

*Söyleşilere katılım kontenjanla sınırlı olup ücretsizdir. Psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatri hemşireleri ve sosyal hizmet uzmanları katılabilir.

Adres: Esekapı Medresesi, Cerrahpaşa Mah. Etyemez Tekkesi Sok. No:2 Fatih / İstanbul