Flakka (Alpha-PVP (alpha-pyrrolidinovalerophenone))

Ham maddesi olarak Alpha-PVP (alpha-pyrrolidinovalerophenone) olarak bilinen birçok toplumda ve sokak ağzı ile Flakka, gravel, budder veya zombi hapı diye tabir edilen maddenin ana çıkış noktası Amerika (yoğunlukla Güney Florida eyaletinde) sıklıkla kullanımı olan, yeni çıkmış sentetik katyon bir maddedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin yaptığı toksikolojik araştırmalar doğrultusunda flakka maddesi ekstazi ve banyo tuzları listesinde de geçmektedir 

Flakka maddesi, kişinin sempatik aktivasyonunu aşırı derecede arttırdığı için kişinin ajite deliryum durumunu tetiklemekte ve kişi bu maddeyi kullandığı zaman birçok mental,psikolojik ve klinik belirtiler görülebilmektedir. Bunlar ; kalp atışında hızlanmalar, tuhaf nöbet davranışları, öfke patlamaları, miyoklonik nöbet , vücut ısısında ani değişmeler, hipertansiyon, terleme gibi birçok semptomlar kişilerde görülebilmektedir.

Flakka maddesi, elde edilen polis kayıtları ve toksikolojik araştırmalarda  kristal bir madde şeklinde kayalaşmış bir şeker halinde olduğu söylenmektedir. Yine aynı kayıtlarda kullanım şekli olarak birçok yöntemde kullanıldığı bunların arasında burundan çekme, joint, elektronik sigaranın içinde kullanma veya kapsül halinde yutularak kullanıldığı söylenmektedir. Kullanan kişilerde öforik ve tuhaf belirti(bizarre) de davranışları mevcutken, kullanan kişilerde et yeme ve zombi etkileri görülmesi şuan için herhangi bir bilimsel dayanakla açıklanmamıştır.

Madde bağımlılığının, sosyokültürel etkenler ışığında birçok çevresel ve sosyal bağlam etkisiyle oluşması ve birçok insanın maddeyle tanışması ve yeni maddeleri denemesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Flakka örneğinde ise ülkemizde kitle iletişim araçlarının bu konuda rolü çok büyük bir yere sahiptir. Bir konunun zararına dikkat çekerken, aynı zamanda bir şeyi özendirmek düşüncesini unutmamamız gerekmektedir. Bu haberlerin sürekli tekrarı ile birlikte bu maddeye karşı çekici ve özendirici bir imaj sergilemekten kaçınılmalıdırlar. Çünkü yenilik arama davranışı yüksek olan kişilerde yeni tür maddeler keşfetme olasılıkları oldukça fazladır 

Yine yapılan bir araştırmada zamanında Adana da bazı eczanelerde reçetesiz bir şekilde Akineton temin edilmesinden sonra, bu konuyu caydırıcı şekilde haber yapmak isteyen televizyonlar, tam tersi şekilde etki etmiş ve Adana'da Akineton kullanımında oldukça artış görülmüştür. Bu araştırmalar sonucunda Flakka maddesinin son yıllarda görülen en etkin ve tehlikeli bir madde olduğu savı yapılan toksikolojik araştırmalarla düşünülmektedir. Bu sebeple toplumumuza, kitle iletişim araçlarına ve ailelere önemli bir pay düşmektedir. Bir ferdin, kullanım şüphesi yaşadıkları andan itibaren faaliyete geçmeleri ve zamanı daha da ilerlemeden tedavi aşamasına geçinilmesi büyük bir önem arz etmektedir.   

Uzm. Psk. Muhammed Kocaoğlu

KAYNAKLAR

Crespi,C (2016). Flakka-Induced Prolonged Psychosis. Hindawi Publishing Corporation

          Case Reports in Psychiatry, Volume 2016, Article ID 3460849, 2   

           pageshttp://dx.doi.org/10.1155/2016/3460849.

Drug Enforcement Administration (2017). Drugs of Abuse. Drug Enforcement Administration :USA.

Neourisci,I.C (2016). The Drug Trend Conundrum. In Clinical Neuroscience, 13,3-4.

Ögel,K.(2010). Sigara, Alkol ve Madde Kullanım bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme. Yeniden Yayınları. İstanbul.

Spiller, H.A , Ryan, M.L , Weston, R.G & Jansen, J (2011). Clinical experience with and analytical confi rmation of " bath salts" and " legal highs" (synthetic cathinones) in the United States. Clinical Toxicology ,2011, 49, 499–505.

UNODC, (2014). Global Synthetic Drugs Assessment Amphetamine-type stimulants and   new psychoactive substances. New York, 2014.

PAYLAŞ