Alandaki Uzmanlar İçin

ÜCRETSİZ RANDEVU İÇİN

Hizmetler

Danışma Hattı Hizmeti

Danışma hattı nasıl hizmet verir?
Bağımlılık alanında eğitim almış uzmanların görev yaptığı Danışma Hattı, Türkiye'nin her yerine hizmet verebilmektedir. Danışma Hattı, hafta içi 09.00- 23.00, cumartesi 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Mesai saatleri dışında gelen aramalara, mesai başlangıcında dönüş yapılmaktadır.

Hedef kitlemiz kimdir?
Danışma hattı bağımlılık hakkında bilgi almak isteyen kişilerin YEDAM'a ulaştıkları ilk platformdur. Danışma hattının asıl amacı, alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapmak ve tedaviye teşvik etmektir.

Uzaman çağrıyı yanıtladıktan sonra danışanın durumu hakkında bir değerlendirme yapar. Bağımlılık düzeyini, risk ve ihtiyaçlarını saptayarak, danışanın durumuna en uygun merkeze yönlendirmek için bilgi verir.

Arayan kişi danışan yakını ise; bağımlılık süreci, bağımlıya yaklaşım ve iyileşme süreci hakkında bilgilendirilir. Danışan yakını, YEDAM olan bir yerde ikamet ediyorsa; Kişi Dışı görüşme için doğrudan YEDAM'a yönlendirilir.

Randevu alma
Telefonda bilgilendirme yapılan ve tedaviye teşvik edilen bireylerin randevu almaları ve psikososyal danışmanlık süreçlerine başlamaları sağlanır.

Yönlendirme
YEDAM'a gelme imkânı olmayan bireyler için en uygun tedavi merkezi hakkında bilgilendirme yapılır. En yakın tedavi merkezlerinin iletişim bilgileri paylaşılır.

Takip 
Arayanların kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda telefon üzerinden takip sürecine alınır. Motivasyon arttırmak, tedavi uyumunu sağlamak, durumu hakkın bilinçlendirmek, yönlendirilen yerlere devamlılığını sağlamak gibi amaçlara göre gelişim süreci takip edilir.

Psikoterapi Hizmeti

YEDAM'da bağımlılık alanında özel eğitimleri tamamlanmış uzman psikologlar yüz yüze ve online görüşmeler gerçekleştirir.

Değerlendirme
Bireyin ve ailenin risk ve ihtiyaçlarını yapılandırılmış, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış ölçüm yöntemlerimiz ile değerlendiriyoruz. YEDAM'a özgü geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ilk görüşme sonrası elde edilen verileri danışan ile paylaşıp, bir tedavi ve destek planı hazırlıyoruz.

Bireysel görüşmeler
Merkezimizde görev alan klinik psikologlarımız aracılığıyla aşağıdaki konularda çalışıyoruz:

 • Motivasyon artırmak.
 • Bağımlılık hakkında bilgilendirmek.
 • Tekrar kullanmayı önlemeye (relaps prevention) yönelik beceri geliştirmek.
 • Aile ilişkileri ve yaşam düzeni üzerine çalışmak.
 • Tıbbi destek, AA ve NA gibi gruplara yönlendirme yapmak.
 • Riskler ve kriz durumları için acil durum planı hazırlamak.

Ayrıca bağımlılığa eşlik eden ruhsal sorunlarla da çalışıyoruz:

 • Kaygı ve öfke kontrol becerisi,
 • Hayır diyebilme (Güvenli davranış) becerisi, 
 • Stresle başa çıkma becerisi,
 • Etkili iletişim ve özgüven gelişimi konularında destek vermektedir. 

YEDAM Atölye

YEDAM Atölye bir ayaktan rehabilitasyon programıdır. Amacımız danışanların;

 • Boş zamanlarını değerlendirmek, böylece riskli ortamlardan uzak durmalarını sağlamak,
 • Ruhsal sorunlarını azaltmak ve kişisel özelliklerini geliştirmek, böylece tekrar madde kullanma ihtimallerini azaltmak,
 • Tekrar maddeyi kullanmayı önleme becerilerini artırmak, böylece bağımlılığın tekrarlamasını önlemek,
 • Sosyal ve yaşamsal becerilerini geliştirmek, böylece toplumsal adaptasyonunu sağlamak,
 • Meslek edinme becerilerini geliştirmek, böylece kendi hayatlarını sürdürebilmelerine katkıda bulunmak,
 • Danışanı destek sistemi içerisinde tutmaya devam etmektir.

Ev Ziyaretleri

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde, danışanın görüşmeyi sürdürdüğü sosyal hizmet uzmanı ve psikolog, ortak karar vererek ev ziyaretleri yapabilirler.

Ev Ziyareti ekibi biri sosyal hizmet uzmanı olmak üzere en az 2 kişiden oluşur. Varsa İyileşme Danışmanı eşlik edebilir.

Ev ziyareti yapmamızın temel amaçları;

 •  Danışanımızın YEDAM'a olan bağını artırmak,
 • Danışanımızın sosyal risk ve ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek,
 • Danışanımızın aile ilişkilerini ve ailenin sosyal risk ve ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek,
 • Danışanın barınma riskinin olması (sokak, gecekondu vb) durumunda,
 • Danışanın aile ilişkileri hakkında yeterli bilgi olmadığında,
 • İlk görüşme veya takip görüşmeleri sonunda uzman değerlendirmesinde herhangi bir ihmal ve/veya istismar şüphesi olduğunda,
 • Evde risk altında olduğunu düşünülen başka bir birey (çocuk vb.) olduğunda,
 • Danışan hakkında yeterli bilgiye sahip olunamaması durumlarında,
 • Drop- out olan danışanları geri kazanmak yer alır.