E - RANDEVU

Randevumu sistem üzerinden kendim almak istiyorum.

RANDEVU AL

Randevumu talebim için aranmak istiyorum.


Lütfen bekleyiniz.. * işaretli alanlar boş bırakılamaz. * işaretli alanlar boş bırakılamaz. Formunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Hata oluştu lütfen tekrar deneyiniz.

Uzman Yazıları

Bağımlılık ve Craving (Aşerme)

18 Temmuz 2019

Bağımlılık, genetik, organik, psikolojik ve çevresel birçok bileşeni içeren çok etmenli etiyolojiye sahip kronik bir hastalık olarak tanımlanabilir. Bu bileşenler arasında craving, bağımlılığın sürdürülmesinde ve relaps gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

  Devamını oku    

Bağımlılık ve Craving (Aşerme)
Madde Bağımlılığı ve Stresle Başa Çıkma Yolları

17 Haziran 2019

Stres, kişinin ruhsal veya bedensel bütünlüğüne yönelik bir tehdit hissettiğinde ortaya çıkan biyolojik, psikolojik ve davranışsal tepkilerin bütünüdür. Stresli durumlara ya da yaşam olaylarına maruz kalan kişi, bu durumun ortaya çıkardığı olumsuz duygulanımdan kaçınmak için çeşitli başa çıkma stratejilerine başvurmaktadır.

  Devamını oku    

Madde Bağımlılığı ve Stresle Başa Çıkma Yolları
Biyolojik-psikolojik-sosyal-kültürel bir hastalık: Bağımlılık

10 Nisan 2019

Bağımlılığın tanımından kısaca söz edecek olursak; bireyin, fiziksel ve ruhsal olarak pek çok zarar görmesine rağmen bağımlısı olduğu maddeyi kullanmaya ya da bağımlısı olduğu davranışı yapmaya devam etmesi durumudur.

  Devamını oku    

Biyolojik-psikolojik-sosyal-kültürel bir hastalık: Bağımlılık
Stigma ve Bağımlılık

7 Aralık 2018

Stigma kavramının kökeni Yunanca olup suç işleyen bireylerin bedenlerinde var olan iz, damga, işaret ve kara leke anlamlarını taşımaktadır. Stigmatizasyon ise bireye ya da gruba yapılan damgalamadır, birey ve grup hakkındaki klişeleri, ön yargıları ve bireye, gruba yönelik ayrımcılığı içerir.

  Devamını oku    

Stigma ve Bağımlılık
EMDR ve Bağımlılık

2 Kasım 2018

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme 1987 yılında Dr. Francine Shapiro tarafından tesadüfen bulundu.

  Devamını oku    

EMDR ve Bağımlılık
Hamilelikte Madde Kullanımının Zararları

21 Eylül 2018

Son dönemde bağımlı olarak dünyaya gelen bebekle ilgili çıkan bir haber, bağımlılıkta madde kullanımının risklerine tekrar dikkat çekmiştir. Haberin içeriği şu şekildedir; eroin kullanan anne ve babadan doğan bebek, yoksunluk belirtileriyle dünyaya gelmiştir.

  Devamını oku    

Hamilelikte Madde Kullanımının Zararları
Madde Bağımlılığında Damgalanmanın ve Sosyal Dışlanmanın Sosyal Hizmet Boyutu

11 Ağustos 2018

Madde ve alkol bağımlılığı olan bireylere yönelik toplumda bir öteki algısı ya da insanları gruplaşmaya itme refleksi her zaman söz konusu olabilmektedir. Bağımlılık tedavisinde sosyal hizmet uzmanları da tedavi sonrası izleme ve takip aşamasında aktif çalışma yapan meslek elemanıdır.

  Devamını oku    

Madde Bağımlılığında Damgalanmanın ve Sosyal Dışlanmanın Sosyal Hizmet Boyutu
Kumar ve Şans

17 Temmuz 2018

Kumar oynama davranışı dünya üzerinde neredeyse bütün kültürler de görülen bir davranıştır. Yetişkinlerin % 3 ila 5.3 ü kumar oynama davranışı yüzünden hayatlarında problemler yaşamaktalar. Kumar oynama davranışı üzerinde pek çok faktör etki etmekle beraber azı kişilik özelliklerinin kumar oynama davranışı üzerinde önemli etkisi vardır. Bunlar arasında; heyecan arama, dürtüsellik, antisosyal kişilik özellikleri çok karşılaşılan örüntülerdir.

  Devamını oku    

Kumar ve Şans
Bağımlılıkta kontrol odağının yeri ve önemi

2 Mayıs 2018

Bağımlı bireyler bağımlı olmayan bireylere oranla daha fazla psikopatoloji geliştirir ve bağımlılıkları eş tanılarla ilerler. Bu durum yıllardır süregelen araştırmaların ve klinik örneklem de karşılaşılan bağımlı profilinin bize sunmuş olduğu bir gerçektir.

  Devamını oku    

Bağımlılıkta kontrol odağının yeri ve önemi
Bağımlılık ve nükleus akkumbens

12 Mart 2018

Nükleus akkumbens, korpus striatumun sınırında bulunur. Beyinde iki yarım kürede de bulunmaktadır. Bu çekirdeğin yapısında birçok dopamin reseptörü vardır ve bu reseptörler farklı kognitif süreçlerin işleyişinde rol alır.

  Devamını oku    

Bağımlılık ve nükleus akkumbens
Madde bağımlılarının tedavisinde sosyal hizmetin rolü ve önemi

11 Aralık 2017

Madde bağımlılığı bireyi ve toplumun her kesimini etkileyen öncelikli bir sorun olarak ele alınması gereken, çağımızın en ciddi ve kapsamlı toplumsal sorunlarından da biridir. Çünkü sorun, yalnızca madde kullanan bireyi değil o bireyin içinde doğduğu aileyi, ailenin parçası olduğu toplumu ve giderek o toplumda kültürel yapı özelliklerinden ekonomik işleyişe dek tüm toplumsal evreni etkilemektedir.

  Devamını oku    

Madde bağımlılarının tedavisinde sosyal hizmetin rolü ve önemi
Flakka (Alpha-PVP (alpha-pyrrolidinovalerophenone))

11 Aralık 2017

Flakka maddesi, kişinin sempatik aktivasyonunu aşırı derecede arttırdığı için kişinin ajite deliryum durumunu tetiklemekte ve kişi bu maddeyi kullandığı zaman birçok mental,psikolojik ve klinik belirtiler görülebilmektedir.

  Devamını oku    

Flakka (Alpha-PVP (alpha-pyrrolidinovalerophenone))
Bağımlılığın bir diğer türü: Egzersiz bağımlılığı

11 Aralık 2017

Egzersiz davranışının genel kabulde sağlıklı bir davranış olarak kabul edilmesi, egzersiz bağımlılığının fark edilmesini bir nevi zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, diğer herhangi bir bağımlılık türüne nazaran (örneğin alkol, madde) fark edilmesi daha güç hal almaktadır.

  Devamını oku    

Bağımlılığın bir diğer türü: Egzersiz bağımlılığı
Bağımlılık tedavisinde pekiştireç sistemi nedir?

11 Aralık 2017

Pekiştireç Sistemi, İngilizce literatürde “Contingency Management” olarak geçmektedir. Bir davranış ve sonucu arasında koşula bağlı oluşan ilişki ve bu sürecin yönetimi, anlamına gelmektedir.

  Devamını oku    

Bağımlılık tedavisinde pekiştireç sistemi nedir?