BİRLİKTE AŞALIM

Tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veriyoruz. Siz de aramıza katılın.

ÜCRETSİZ RANDEVU İÇİN

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Bülten - Haziran 2021

Bağımlılık ve tedavisi hakkında toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmak, faaliyetlerimizi duyurmak ve daha fazla kişiye ulaşabilmek amacıyla sizler için YEDAM e-bülten Haziran sayısını hazırladık.

E-bülten .pdf dokümanını indirmek için tıklayınız...

BİLGİYLE GÜÇLENEN BİR EKİP PROJESİ "YEDAM OKUMALARI"

YEDAM gönüllü profesyonellerinin en birincil önceliği danışanların yararını gözetmektir. YEDAM MODELİ kapsamında, kanıta dayalı ve yapılandırılmış bir sistem içerisinde, danışanlara ve ailelerine destek sağlarken; aynı zamanda alandaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve tüm bu süreçleri bir ekip ruhuyla sürdürmektedir.

Türkiye'nin dört bir yanında ve KKTC'de toplam 105 merkezde bağımlılıklarla mücadele eden YEDAM gönüllü profesyonellerimiz, mesai dışında ve tamamen gönüllülük esasıyla ayda bir kez bir araya gelmektedir. Proje kapsamında, yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalar, yayımlanan bilimsel makaleler üzerine tartışılarak beyin fırtınası yapılmaktadır. Amacımız, sevgiyle yürüttüğümüz mücadeleyi, bilgiyle daha güçlü kılmak; danışan ve ailelerimize en yüksek yararı sağlayabilmektir.

 

 

Haziran ayında 115 YEDAM Danışma Hattı'mıza gelen 21.906 çağrı, uzmanlarımız tarafından yanıtlandırıldı. Sabah 09.00 ile gece 00.00 arasında hizmet veren danışma hattımız; bağımlı kişilere, ailelerine ve bağımlılık hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese destek vermektedir. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde, haziran ayında toplamda 9.115 kişiye psiko-sosyal destek hizmeti sağlandı.

81 il ve KKTC'de toplam 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz ile mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz.


ALKOL-MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN EBEVEYNİN ÇOCUĞU OLMAK

Yaşları ne olursa olsun, insanlar kendilerini yetiştiren ebeveynlerinden daima etkilenirler. Bu etkiler yalnızca biyolojik ebeveynlerden miras alınan genleri değil, kendilerini yetiştiren kişilerden öğrenilen davranışları, alışkanlıkları, değerleri ve iletişim tarzlarını da içerir.

Ebeveyn veya bakım veren kişilerde alkol-madde kullanım bozukluğunun varlığı çocukları birçok yönden etkilemektedir. Örneğin, alkol-madde kulla-nım bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarında okul başarısının düşük oluşu dikkat çekicidir. Kişilerde okuldan kaçma, sınıf tekrarı, yalan söyleme, arkadaşla-rının olmaması, sınıf arkadaşlarından kaçınma, arka-daşlarına karşı agresif davranışlar görülebilmektedir. Çocuklarda görülen en önemli psikiyatrik sorun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur.

Alkol-madde kullanımı bireyin agresifliğini artırabil-mektedir. Örneğin bir ebeveyn alkol aldığında diğer yetişkinlere, çocuklara veya eşyalara karşı fiziksel şiddet riski artabilmektedir. Çocuklar, ebeveyninin şiddet davranışını model alabilmekte ve şiddet uygu-lamaya daha yatkın hale gelebilmektedir. Çocuklarda ebeveyne karşı öfke çok sık görülen bir duygudur. Ebeveynine alkol-madde kullandığı için öfkelenebilir, alkol-madde kullanmayan ebeveynine ise koruma ve destek sağlayamadığı için öfkeli olabilirler.

Aile, çocuğa bağımlılığın evin içindeki bir sır olduğu, kimseyle paylaşmaması gerektiği, utanılacak bir şey olduğu mesajını verebilmektedir. Böylelikle kişiler durumu çevreye karşı gizlemekte, yalan söylemekte, arkadaşlarını evine davet etmemekte ve arkadaşlarıy-la olan aktivitelerini iptal edebilmektedirler.

Sağlıklı bir ebeveyn-çocuk ilişkisinde, ebeveyn bakıcı rolünü üstlenir ve çocuk için barınma, duygusal ve ekonomik destek sağlar. Alkol-madde kullanım bozukluğuna sahip bireylerin ebeveyn-çocuk ilişkile-rinde bu roller genellikle tersine çevrilir ve çocuk bakıcı rolünü üstlenir. Bununla birlikte alkol-madde kullanımı nedeniyle şiddetli depresyon veya intihar düşünceleri yaşayan bir ebeveyni kurtarma gibi bir sorumluluk hissedebilir. Pek çok çocuk bu sorumlulu-ğu üstlendiklerinin bile farkında değildir. Bazı çocuk-lar ebeveyninin alkol-madde kullanım bozukluğu hakkında kendisini suçlu hissedebilmektedir. Örne-ğin; ebeveynine daha iyi davransaydı, okulda daha iyi not alsaydı ve evdeki tüm işleri halletmiş olsaydı ebeveyni bunları kullanmak zorunda kalmayacaktı gibi kendini suçlayıcı düşüncelere sahip olabilmekte-dir.

Alkol-madde kullanım bozukluğu olan ebeveynlerin çocukları kendilerine yardım edecek yetişkin- lerden destek almalıdır. Özellikle diğer ebeveynin sağlıklı olması, yaşanan zorluklar karşısında etkili başa çıkma yolları evdeki çocuklar için koruyucu etkendir. Kimi zaman büyük aile üyeleri koruyucu rol oynayabilmektedir.

Kişiler evde olup bitenlerden utandığını veya korktu- ğunu hissettiğinde kendilerini izole etmek veya arkadaşlarına yalan söylemek yerine, bu zor zaman- larda arkadaşlarını geri çevirmemeleri, onlarla yakın kalmaları önemlidir. Çocukların kendilerini iyi hisset- melerini sağlayacak en az bir akranı ile iletişimde olması bu zorlu süreçte destekleyici olabilir. Kendile- rini iyi hissedecek aktivitelere katılmak için daha fazla zaman harcamak yararlı olacaktır.

Kendilerini ebeveyninin alkol-madde kullanımı nedeniyle suçlu veya üzgün hissederken buldukla- rında ebeveyninin sorununun sebebinin kendileri olmadığını hatırlamaları önemlidir; çünkü kişiler bir başkasının alkol-madde kullanımı kontrol edemez, onları bağımlılık hastalığından kurtaramaz. Yapılacak şey yardım için destek almak olacaktır. Acil durumlar için telefon listesi yapmaları kriz durumlarında bu listeden yararlanmaları açısından önemlidir. Bu numaralar; acil servisler, bağımlılık danışma hatları, yardımcı olabilecek aile, akraba ve komşular gibi kişilerden oluşabilir.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde, bağımlılığın olduğu ailelerdeki çocuk ve gençlere yönelik destek programı olan Bağımsız Kuşak Programı (BAK) uygulanmaktadır. BAK programı; YEDAM'da psikososyal danışmanlık hizmetlerine devam eden bireylerle aynı hanede yaşayan, 0-16 yaş aralığındaki çocukları bağımlılığın risklerin-den korumak amacıyla; aynı hanede yaşayan ve bağımlılığı bulunmayan yetişkin bireye (anne-baba-anneanne vb.) uygulanan önleyici bir programdır.