BİRLİKTE AŞALIM

Tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veriyoruz. Siz de aramıza katılın.

ÜCRETSİZ RANDEVU İÇİN

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Bülten - Eylül 2020

Bağımlılık ve tedavisi hakkında toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmak, faaliyetlerimizi duyurmak ve daha fazla kişiye ulaşabilmek amacıyla sizler için YEDAM e-bülten Eylül sayısını hazırladık.

 

E-bülten .pdf dokümanını indirmek için tıklayınız...

 

  • YEDAM'larda; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı alanlarında  Ocak-Eylül 2020 tarihleri arasında hizmet verdiğimiz danışan ve yakınlarının sayısı, 2019 yılına kıyasla %330 oranında artış göstermiştir.
  • Eylül 2020 itibariyle 49 şehirde 61 YEDAM ile hizmet vermekteyiz. Tüm merkezlerimizde alkol, madde ve tütün bağımlılığı konusunda psiko-sosyal destek vermeye devam ediyoruz.
  • Ayrıca 17 ilimizde kumar bağımlılığı, 21 ilimizde ise internet bağımlılığı konusunda da psikolojik destek hizmeti vermeye başladık.

 

Eylül 2020 Verileri

 

  Tütün  

   Alkol/Madde

  Kumar/İnternet  

 Danışma Hattı'na gelen çağrı sayısı    

4.390

3951

439

 İlk defa başvuran danışan sayısı

479

346

84

 Takip edilen danışan sayısı

462

927

85

 Toplam görüşme sayısı

1333

1624

237

 

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Araştırmaları – 1 kitabı; 2017-2019 yılları arasında, ülkemiz genelinde hizmet veren 42 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde 105 psikolog ve 50 sosyal hizmet uzmanının yaptığı uygulama ve araştırmalardan derlenmiştir. 

Kitaba ulaşmak için; Yeşilay Market'i ziyaret edebilirsiniz.


BİL-YAY: YEDAM olarak bagımlılık ve tedavisi hakkında toplumu bilgilendirmek, merak edilen konulara değinmek istiyoruz.

 

Alkol/Madde Bağımlılığında Sosyal Destek İlişkisi
Alkol ve madde bağımlılığı ülkemizde de her geçen gün artan; sağlık, mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda bireyi ve toplumu olumsuz yönde etkileyen biopsikososyal bir sorun halini almaktadır. Bağımlılık bireyin biyolojisini, fizyolojisini, aile ilişkilerini, sosyal yaşantısını, ruhsal durumunu etkileyen bir beyin hastalığıdır.
 

Bağımlılığı olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörlerden bir tanesi de sosyal destektir. Kısaca tanımlayacak olursak sosyal destek, insanların karşılıklı iletişimlerinin bireyin özelliklerinden, ilişkinin niteliklerinden, sosyal ve kültürel durumlardan etkilendiği dinamik bir olaydır. Bu dinamiklerin bozulması alkol/madde bağımlılığını olumsuz yönde etkileyebilir. Sosyal destekten yoksun olan bireylerin problem çözme, stresle başa çıkma, benlik saygısında düşüşler meydana gelebilir. Birey içinde bulunduğu bu durumlar karşısında yanlış arkadaş seçimleri, alkol/madde kullanan kişilerle vakit geçirme, sosyal olarak toplumdan geri çekilme gibi durumlar yaşayabilir.

 

Fare Parkı Deneyi
Sosyallik ve alkol/madde kullanım arasındaki ilişkiyi incelemek için farelerle Bruce K. Alexander ve arkadaşları 1970'lerde bir deney yapmışlardır. Bu deneyde bir deney faresi tek başına iki suluklu bir kafese konuluyor ve suluklardan biri sadece su varken diğer suya morfin ekleniyor. Fare ne zaman bu kafese konulsa madde dolu suya yöneliyor ve kendisini öldürünceye kadar içmeye devam ediyor. Deneyin ikinci aşamasında, aynı kafese renkli toplar, tüneller, oynayacak ve başka fareler de ekleniyor. Yine bu kafeste normal su ve morfinli su dolu suluklar bulunuyor. Sosyal ortamı değişen ve çeşitlenen fareler su içmek istedikleri zaman bu sefer sade su bulunan suluğa doğru yöneliyor. Bu deneyde olduğu gibi bireyin sosyal destek mekanizmaları azalıp yalnızlaşmaya başladıkça alkol/madde kullanımına eğilimi artıyor. Bir diğer kafeste görüldüğü gibi sosyal destek mekanizmaları arttıkça bireyin sorunlarla baş etme becerileri artarak alkol/madde kullanımından uzaklaşabiliyor.
 

Sosyal çevresi ve ailesi tarafından destek gören kişilerin alkol/maddeye yönelimi veya alkol/madde kullanım oranının azalması sağlanabilir. Sosyal destek kaynakları olarak bireyin ailesi, arkadaşları, romantik partnerleri, öğretmenleri, iş arkadaşları, komşuları, ideolojik, dinsel veya etnik gruplar ile bireyin içinde yaşadığı toplum gibi faktörler sayılabilir. Sosyal destek mekanizması ile birlikte, kişinin stresle baş etme stratejileri, benlik saygısı, güvenli bağlanma kurma becerileri, iletişim kurma, problem çözme becerileri gelişebilir.
 

YEDAM'da bireyler psikolojik destekle beraber sosyal destek mekanizmasını güçlendirmek için uzmanlar eşliğinde kişilere özgü bir tedavi planı oluşturulur. Bu tedavi planı ile bireylerin boş zamanlarını değerlendirmesi, hobilerinin desteklenmesi, mesleki kurslara yönlendirme, eğitim desteği, ekonomik destek için yönlendirmeler, aile ilişkileri ve arkadaş ilişkilerini düzenleme gibi çeşitli alanlarda kişilerin yeniden sosyal hayatta aktif rol oynaması için desteklenir. Bağımlılık sürecinde sosyal destek mekanizması güçlü olan kişilerin yaşantısı daha işlevsel bir hale gelecek ve bağımlılıkla mücadele süreci daha sağlıklı ilerleyecektir.