Bilimsel Çalışmalarımız

YEDAM'da Bilimsel Çalışmalar

Danışanlarımıza ve yakınlarına daha iyi bir hizmet verebilmek için kurumumuzda alkol ve madde bağımlılarına aktif olarak psikolojik ve sosyal destek verirken yaptığımız araştırmalardan elde ettiğimiz sonuçları ölçmekte, bu sonuçları gizlilik kuralları ve etik kurallar çerçevesinde akademik alanlarda, alkol ve madde bağımlılığı kongrelerinde yayımlamaktayız.

YEDAM'da Yapılan Bilimsel Araştırma Örnekleri

 • Türkiye'de Bağımlılıkta Rehabilitasyona Bir Yaklaşım Modeli olarak: YEDAM, Panel Bildirisi 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2015.
 • Sivil Toplum Örgütlerinin Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmalarındaki Rolü: Türkiye Yeşilay Cemiyeti Örnek Çalışması. UNODC – Birleşmiş Milletler Madde ve Suç Birimi, CND, 59. Bölüm – 14-22 Mart 2016.
 • Türkiye'de Bağımlı Rehabilitasyonuna Yaklaşım: YEDAM, UNODC - Birleşmiş Milletler Madde ve Suç Birimi, CND, 59. Bölüm – 14-22 Mart 2016.
 • Bir Ayaktan Tedavi Modeli: YEDAM'ın Geliştirilen Temel Özellikleri, Panel Bildirisi 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016.
 • Bağımlılıkta Bir Ön Çalışma Olarak Bireye Özgü Ev Ödevi Uygulaması: Değişim Defteri, Kişiye Özgü Tedavi Modeli: YEDAM, Panel, 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016.
 • Bağımlılık Tedavisinde YEDAM Modeli: Aileye Yaklaşım,  Panel, 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016.
 • Bağımlılıkta Yardım Arama Davranışı, Poster Bildiri, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017
 • YEDAM: Ayaktan Psiko-Sosyal Tedavi Modeli, Panel Bildirisi, 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017.
 • Bağımlılıkta Farkındalık Temelli Uygulamalar, Kurs, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017.
 • Bir Bağımlılık Danışma Merkezinde Tedavi Terk Oranları ve Etkileyen Faktörler: Bir İzleme Çalışması,
 • Bağımlılıkta Ev Ödevi Uygulaması: Değişim Defteri, Panel, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017.
 • Bir Danışmanlık Merkezinde İzlem Süresince Tedavide Başarı Kavramının Göstergeleri, Panel Bildirisi, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017.
 • Bağımlılıkta Mobil Ekip Uygulaması, Panel Bildirisi, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017.
 • Bağımlılıkta Ev Ziyareti Değerlendirilmesi, Poster Bildirisi, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun, Bağımlılık Tedavisinin Seyrine Etkisi: Bir İzlem Çalışması,  Sözel Bildiri, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017.
 • Travma Öyküsünün Bağımlılıkta İyileşme Üzerindeki Etkisi, Panel Bildirisi, 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 • Sürekli ve Yenileyici Biçimde Kumar Oynama Davranışı Olan Bir Patolojik Kumar Danışanının İyileşme Süreci – Bir Olgu Sunumu - 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2018.
 • Ayaktan Hizmet Veren Bir Alkol-Madde Bağımlılığı Danışmanlık Merkezi’nde Danışan Memnuniyeti Araştırması, Poster Bildirisi, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019.
 • Sosyal Değişim Defteri, Panel, 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Kıbrıs, 2019
 • Tedavi Etkinliğinin Arttırılması: Aileyi Tedaviye Katmak, Panel, 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Kıbrıs, 2019.
 • Bağımlı Olgularda Ruhsal Travma Görülme Sıklığı ve Görünümü, Makale, Addicta ; Turkish Journal of Addictions, Cilt: 6, Sayı: 2, 2019
 • A Follow- up Study: The Effects of Traumatic Life Events and PTSD Risk on Addiction Recovery Process, Poster Bildiri, Lisbon Addictions 2019
 • Tedavide Eş Zamanlı Olarak Travma İle Çalışmak, Panel Bildirisi, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Kıbrıs, 2019
 • Tercih Maddesi ve Bağımlılık Şiddetine Bakılarak Bağımlılarda Yaşama Son Verme Düşüncesi Yoğunluğunun Araştırılması, Poster Bildirimi, 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019.
 • Ayaktan Hizmet Veren Bir Alkol-Madde Bağımlılığı Danışmanlık Merkezi’nde Danışan Memnuniyeti Araştırması, Poster Bildirisi, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019.
 • YEDAM’da Kumar Bağımlılığı Danışmanlığı, Panel Bildirisi, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019
 • Bağımlılığın Yeni Türü: Çevrimiçi Kumar, Panel Bildirisi, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019
 • Kumar Bağımlısı Yakınlarının Yakınlarının Kumar Oynadığını Öğrenme Süreci, Poster Bildirisi, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019
 • Kumar Bağımlılığında 1 Yıllık İzlem Sonuçları, Poster Bildirisi, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019
 • Tedaviye Başvuranlarda Bağımlılık Profili Paneli, Oturum Başkanlığı, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019
 • Bağımlılıkta Psikososyal Yaklaşımlarda Yenilikler Paneli, Oturum Başkanlığı ve Eş Bağımlılarla Çalışmak sunumu, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019
 • Tedavinin Etkinliğinin Artırılması Paneli, Tedavinin Etkinliğini Artırmada Motivasyonel Görüşmenin Önemi sunumu, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019
 • Tedaviye Başvuranlarda Bağımlılık Profili Paneli, Kadın Bağımlıların Özellikleri sunumu, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2019

YEDAM'ın Bilimsel Çalışmalara Katkısı

YEDAM, bağımlılık alanına ilişkin akademik temelli araştırma yapmak isteyen alandaki üniversite, yüksek lisans öğrencileri ve akademik personellere yapmayı amaçladıkları çalışmalar ve araştırma tezleri için veri toplama imkanı sunmaktadır.