Bilimsel Çalışmalarımız

YEDAM Neden Bilimsel Araştırma Yapar?

YEDAM temel olarak bağımlılık alanında klinik hizmet sunmaktadır. Bunun yanında verilen hizmetleri planlamak, gelecek için yapılması gereken değişiklikleri saptamak, farklı bağımlılık türlerine yapılandırılmış bir hizmet sunmak ve bağımlı popülasyonu tanımak amaçlarıyla YEDAM, araştırmalara ve bilimsel çalışmalara da önem vermektedir.

Bu doğrultuda kitaplar kaleme alınmakta, makaleler ve bildiriler yazılmaktadır. Tüm bu çabalar ile YEDAM'da yapılan müdahalelerin etkinliği bilimsel yöntemler ile sınanmakta ve sonuçlar yayımlanarak bağımlılık alanına önemli ve özgün bir katkı sunulmaktadır.

YEDAM'ın Bilimsel Çalışmalara Katkısı

YEDAM, bağımlılık alanına ilişkin akademik temelli araştırma yapmak isteyen alandaki üniversite, yüksek lisans öğrencileri ve akademik personellere yapmayı amaçladıkları çalışmalar ve araştırma tezleri için veri toplama imkânı sunmaktadır.

Paneller, Poster ve Sözel Bildiriler, Makaleler

Bağımlı Popülasyonu Tanıma

 • Dürtüselliğin Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisinin Seyri Üzerindeki Etkisi. 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018, Antalya.
 • Tercih Maddesi ve Bağımlılık Şiddetine Bakılarak Bağımlılarda Yaşama Son Verme Düşüncesi Yoğunluğunun Araştırılması. 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Ayaktan Tedaviye Başvuran Alkol ve Madde Bağımlısı Bireylerin Madde Kullanım Özellikleri ve Nöropsikolojik Test Performanslarının Karşılaştırılması. 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Türkiye'de Tedaviye Başvuran Kadın Bağımlıların Özellikleri. 12. Psikofarmakoloji Kongresi 2020, Antalya.
 • Türkiye Bağımlılık Profili Araştırması Raporu. Yayınlanmamış Yeşilay Raporu, 2019.
 • Bağımlı Olgularda Ruhsal Travma Görülme Sıklığı ve Görünümü. Addicta: The Turkish Journal on Addictions 2019(6);315-336.
 • Sivil Toplum Örgütlerinin Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmalarındaki Rolü: Türkiye Yeşilay Cemiyeti Örnek Çalışması. UNODC – Birleşmiş Milletler Madde ve Suç Birimi, CND, 59. Bölüm – 14-22 Mart 2016.

Bağımlılığa Yaklaşım

 • Bağımlılıkta Yardım Arama Davranışı. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2017, Antalya.
 • Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde Danışanların klinik İlk Görüşmeye Gelme Durumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Poster Bildirisi 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Bağımlılıkta Bir Ön Çalışma Olarak Bireye Özgü Ev Ödevi Çalışması, Poster Bildirisi 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2016, Antalya.
 • Sosyal Hizmet Mesleğinde Sosyal Çalışma Matriks Örneğinde Olgu Sunumu. Poster Bildirisi 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018, Antalya.
 • Bağımlılıkta Ev Ziyareti Değerlendirmesi. Poster Bildirisi 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2017, Antalya.
 • Metamfetamin Bağımlısı Bir Olgunun YEDAM Modeli ile Tedavisi Ve Takibi. Poster Bildirisi 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Ayaktan Hizmet Veren Bir Alkol madde Bağımlılığı Danışmanlık Merkezi'nde Danışan Memnuniyet Araştırması. Poster Bildirisi 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019,Girne.
 • Ruh Sağlığı Çalışanlarının Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisine Yönelik Tutumları Ölçeğinin Geliştirilmesi. Poster Bildirisi 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Türkiye'de Bağımlılıkta Rehabilitasyona Bir Yaklaşım Modeli olarak: YEDAM, Panel Bildirisi 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2015, Antalya
 • Türkiye'de Bağımlı Rehabilitasyonuna Yaklaşım: YEDAM, UNODC - Birleşmiş Milletler Madde ve Suç Birimi, CND, 59. Bölüm – 14-22 Mart 2016.
 • Bir Ayaktan Tedavi Modeli: YEDAM'ın Geliştirilen Temel Özellikleri, Panel Bildirisi 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2016, Antalya.
 • YEDAM: Ayaktan Psiko-Sosyal Tedavi Modeli, Panel Bildirisi, 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2017, Antalya.
 • Bağımlılıkta Farkındalık Temelli Uygulamalar, Kurs, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2017, Antalya.
 • Bağımlılıkta Mobil Ekip Uygulaması, Panel Bildirisi, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2017, Antalya.
 • Sosyal Değişim Defteri, Panel, 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019,Girne.
 • Tedaviye Başvuranlarda Bağımlılık Profili Paneli, Kadın Bağımlıların Özellikleri sunumu, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Bağımlılıkta Psikososyal Yaklaşımlarda Yenilikler Paneli, Oturum Başkanlığı ve Eş Bağımlılarla Çalışmak sunumu, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Tedaviye Başvuranlarda Bağımlılık Profili Paneli, Oturum Başkanlığı, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Bağımlılığın Yeni Türü: Çevrimiçi Kumar, Panel Bildirisi, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • YEDAM'da Kumar Bağımlılığı Danışmanlığı, Panel Bildirisi, 13. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Tedavide Eş Zamanlı Olarak Travma İle Çalışmak, Panel Bildirisi, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Travma Öyküsünün Bağımlılıkta İyileşme Üzerindeki Etkisi, Panel Bildirisi, 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018, Antalya.

Bağımlılıkta İyileşme ve Seyir

 • Bir Bağımlılık Danışma Merkezinde Uygulanan Tedavi Programına Yönelik Etkililik Değerlendirmesi: YEDAM Örneği. Addicta: The Turkish Journal on Addictions 2019(6);797-819.
 • Determinants of Addiction Treatment Droup-out Rates in An Addiction Counseling Centre: A Cross-Sectional Study. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2019; 29(4), 446-454.
 • Bir Bağımlılık Tedavisinde Yapılan Etkinliklerin İyileşme ve Tedaviye Katılım Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. Anatolian Journal of Psychiatry 2019(20);112-115.
 • Bağımlılık Tedavisinde Sosyal Hizmet Uzmanının Tedaviyi Sürdürme ve İyileşme Açısından Etkisinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma. Poster Bildirisi 12. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, 2020.
 • Bağımlılık Tedavisinde Aile Görüşme Sayısının Madde Kullanımı ve Tedaviye Uyum Üzerine Etkisi: Ön Çalışma. Addicta. (Baskıda).
 • Bağımlılık Tedavisinde SAMBA Aile Grup Çalışmasının İyileşme ve Tedaviyi Terk Üzerindeki Etkisi. Poster Bildirisi 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018, Antalya.
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun, Bağımlılık Tedavisinin Seyrine Etkisi: Bir İzlem Çalışması. Sözel Bildiri 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2017, Antalya.
 • A Follow-up Study: The Effects of Traumatic Life Events and PTSD Risk on Addiction Recovery Process. Poster Bildirisi Lisbon Addictions: The Third European Conference on Addictive Behaviours and Dependencies. 2019, Lisbon.
 • Cezaevi Öyküsünün Bağımlılık Tedavisinin Seyri Üzerindeki Etkisi. Poster Bildirisi 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018, Antalya.
 • Denetimli Serbestlik Tedbiri Altında Bulunmanın Bağımlılık Tedavisi Seri Üzerine Etkisi. Poster Bildirisi 12.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018, Antalya.
 • Sürekli ve Yineleyici Biçimde Patolojik Kumar Oynama Davranışı Olan Bir Danışanın İyileşme Süreci. Poster Bildirisi 12.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018, Antalya.
 • Bir Danışmanlık Merkezinde İzlem Süresince Tedavide Başarı Kavramının Göstergeleri, Panel Bildirisi, 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2017.
 • Tedavinin Etkinliğinin Artırılması Paneli, Tedavinin Etkinliğini Artırmada Motivasyonel Görüşmenin Önemi sunumu, Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.

Bağımlılık ve Aile

 • Bağımlıların Aile İlişkileri ve Ailede Alkol-Madde Kullanımı. Türkiye Bağımlılık Profili Araştırması Raporu. Yayınlanmamış Yeşilay Raporu,2019.
 • Kumar Bağımlısı Yakınlarının Yakınının Kumar Oynadığını Öğrenme Süreci. Poster Bildirisi 13 Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Bağımlılık Tedavisinde YEDAM Modeli: Aileye Yaklaşım, Panel, 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2016.

Bağımlılıkla İlgili Ölçek Geliştirme

 • İyileşmeyi Değerlendiren Bir Ölçek: Bağımlılık Seyir İndeksi (BASİ). Türk Psikiyatri Dergisi, 2019 (Baskıda).
 • Bağımlılıkta Sosyal Riskleri Değerlendirmek Üzere Geliştirilen Sosyal Risk İndeksi (SORİ) Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliliği: Ön Çalışma. Poster Bildirisi 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2018, Antalya.
 • YEDAM Madde Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği. Poster Bildirisi 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • YEDAM İnternet Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği. Poster Bildirisi 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • YEDAM Alkol Bağımlılığı Stigmatizasyon Ölçeği. Poster Bildirisi 13. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 2019, Girne.
 • Bağımlılıkta Eş Bağımlılık Faktörü (BEŞF) Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2020 (Bakıda)

Kitaplar

 • Yeşilay Danışmanlık Merkezi Araştırmaları-1 2017-2019. Yeşilay Yayınları. 2020, İstanbul.
 • 101 Soruda Bağımlılık. Yeşilay Yayınları. 2018, İstanbul.
 • Bağımlılıkta Sosyal Hizmet Uygulamaları. 2020, İstanbul.