YEDAM, Bağımsız Kuşak Programı ile bağımlı bireylerin çocuklarına destek olmayı hedefliyor

Bir destek programı düşünün ki; bağımlı ailesinde yaşayan çocukları, karşı karşıya oldukları tehlikelerden uzak tutuyor.

‘‘Bağımsız Kuşak'' (BAK) adı verilen bu destek programında, aileye kazandırılacak bilinç ve farkındalık sayesinde bağımlılığın olduğu ailelerdeki çocukların, hem alkol-madde kullanımından uzak tutulması, hem de ruhsal anlamda sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

Problemler Ortaya Çıkmadan Müdahale Edebilmek
Bağımlılık bir aile hastalığıdır. Aile içinde madde kullanan bir bireyin varlığı, ailenin diğer üyelerini özellikle de çocukları ruhsal ve sosyal açıdan etkilemektedir. Kronik çatışmaların olduğu huzursuz ev ortamı, çoğunlukla olumsuz duyguların dile getirilmesi, zayıflayan aile bağları çocuğun duygusal ve davranışsal sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Çocukta; sosyal hayata uyum sağlamada güçlük, depresyon ve kaygı bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Bunlara ek olarak, çocuklarda alkol ve maddeyi erken yaşlarda deneme görülebilir.

Bağımsız Kuşak Programı'nın amacı; bahsedilen bu gibi tehlikeleri, aileleri bilgilendirme yolu ile önlemek.

Uyarı İşaretleri
Alkol ve madde bağımlılığının olduğu evlerde, çocukların bağımlılıktan etkilendiğini gösteren bazı uyarı işaretleri vardır. Bu uyarı işaretleri,

  • Okul başarısında düşme
  • Korku, endişe, huzursuzluk, suçluluk duyguları
  • Ev içerisinde yaşananlara anlam verememe
  • Önemsiz ve değersiz hissetme
  • Özgüven eksikliği
  • Akranları ile yakın ilişkiler kuramama
  • Öfke patlamaları, beklenmedik davranışlar

Olabilmektedir.

Bağımlı ailelerinde yetişen çocuklarda, bunlardan bir ya da bir kaçını gözlemleyen ebeveynler YEDAM'ın Bağımsız Kuşak Programı'na başvurabilirler.

Bağımsız Kuşak Programı (BAK) Nedir?

  • YEDAM'da bağımlılık tedavisine devam eden bireylerin, risk kapsamında değerlendirilen çocuklarına yönelik ikincil önleme kapsamında hazırlanmış bir destek programıdır.
  • Programın içeriği, bağımlı ailelerindeki çocukları bekleyen tehlikeler ve bu tehlikelere yönelik yapılması gerekenlerden oluşmaktadır.  

*Programa dair detaylar gelecek ay Aileler için Yazılar bölümünde yer alacaktır.

Uzm. Psk. Zülal VATANSEVER

PAYLAŞ