Madde bağımlılarının tedavisinde sosyal hizmetin rolü ve önemi

Madde bağımlılığı bireyi ve toplumun her kesimini etkileyen öncelikli bir sorun olarak ele alınması gereken, çağımızın en ciddi ve kapsamlı toplumsal sorunlarından da biridir. Çünkü sorun, yalnızca madde kullanan bireyi değil o bireyin içinde doğduğu aileyi, ailenin parçası olduğu toplumu ve giderek o toplumda kültürel yapı özelliklerinden ekonomik işleyişe dek tüm toplumsal evreni etkilemektedir. (1,2.) Yeşilay danışmanlık merkezi bünyesinde bir ekip anlayışı içerisinde bağımlılığın oluşumunda ve devamında ailesel, psikolojik ve hatta kültürel faktörlerin rolü sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar tarafından açığa çıkmış, çevresel ve ailesel koşullara ilişkin bir bilgi toplanma ve bu koşulların iyileştirilmesi için yapılan sosyal destek, hastanın davranışına iyi bir yönde yansıdığını göstermektedir. Tedavi sürecinde kurum içi etkinlikler kadar, kurum dışında sürdürülen etkinlikler de önemlidir. Bu alanda Sosyal hizmet uzmanının, psikiyatrik tedavi ekibine göre ayırıcı  özelliği, aynı zamanda tedavinin toplumdaki uzantısı olma niteliğini taşımıştır. Sosyal destek aşamasında devam gösteren danışanlar yaşamındaki boş zamanı iyi bir şekilde değerlendirmekte, SHU yönlendirmesi ile iş istihdamı ve atölye faaliyetlerinde bulunmakta ve zamanlarını maddeyle değil de kendilerine ve ailelerine faydalı bir birey olarak toplumda yer almaktadırlar.

Ayrıca sosyal desteğin bir başka önemi de aile görüşmeleri, ev ve işyeri ziyaretleri yapmakta, ailenin ekonomik durumunu belirleyip, eğer maddi konuda bir problem yaşıyorlar ise ayni ve nakdi yardım konusunda kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçip, ailenin ve bağımlı bireyin tedavi motivasyonunu arttırmayı amaçlamaktadır. Biz meslek grupları için bir kişiyi kurtarmak o aileyi kurtarmak demektir ve bireyin yeniden ideallerine ulaşma imkanı sağlamak, suça bulaşma oranını düşürmek, topluma daha yararlı bir birey kazandırmak demektir.

Ahmet Mesut Karataş
Sosyal Hizmet Uzmanı

KAYNAKLAR

1- Bulut I: " Psikiyatri Alanı ve Sosyal Hizmet Mesleği". 30.Ulusal Psikiyatri Kongresi 9-14 Eylül 1994, Kayseri ( bildiri)

2- Arıkan Ç: "Psikiyatrik Sosyal Çalışma ve Psikiyatrik Ortamda Ekip Çalışması. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü, 1985

PAYLAŞ