Bağımlılıkta Bir Risk: Bulaşıcı Hastalıklar

Dünyada oldukça yaygın olan madde kullanımının çeşitli komplikasyonlara sebep olduğu bilinmektedir. Bulaşıcı hastalıklar bu komplikasyonların başında gelmektedir. Akut veya kronik enfeksiyonlar yaşamsal risklere sebep olabileceğinden dikkatli davranılmalıdır. Damar yoluyla madde kullananların enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Damar yoluyla madde kullanan kişiler, madde kullanımına bağlı olarak risk alma davranışında bulunabilirler. Özellikle ortaklaşa enjektör kullanma alışkanlığı damar yoluyla madde kullanımına bağlı olarak bulaşan hastalıkların nedenlerinden biridir. Bununla birlikte yüksek riskli cinsel davranışlar ve doğum yoluyla bulaşma gibi birçok etken bulaşıcı hastalıklara neden olmaktadır.

Yapılan araştırmalarda, uzun süreli madde kullananların yaklaşık üçte ikisinde Hepatit B ve Hepatit C pozitifliğine ait kanıtlar bulunmuştur. Benzer şekilde, madde kullanımı ve HIV/AIDS arasında yakın bir ilişki olduğu da birçok araştırmada gösterilmiştir. Hepatit B/C ve HIV/AIDS yanında enfektif endokardit, pnömoni, abse ve tuberküloz gibi başka enfeksiyon hastalıkları da madde kullanımına bağlı olarak görülebilmektedir.

Madde kullanıcılarında bulaşıcı hastalıkları önlemek için öncelikle yasal olmayan madde kullanımının durdurulması önemlidir. Madde kullanımının azalmasına bağlı olarak HIV/AIDS'in yayılması da azalış gösterecektir. Tedavi edilmesi güç olan ve madde kullanımını devam ettiren kişiler için zarar ve risklerin azaltılması üzerinde çalışmak önemlidir. Bağımlılığın ve bulaşıcı hastalıkların farkına varılmasını sağlamak, şırınga temizliği ve ortaklaşa enjeksiyon kullanımı hakkında bilgilendirme yapmak sürece olumlu katkı yapacaktır. Aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları ve özellikle HIV/AIDS ve Hepatit B/C'nin olumsuz sonuçları hakkında kişileri bilgilendirmek gerekmektedir.

Psikolog Simge SEZER

Kaynaklar

Evren, C., Tamar, D., Ögel, K., Çorapçıoğlu, A. & Çakmak, D. (2000). Damar Yolu ile Eroin Kullanımı ve İlişkili Bazı Davranış Biçimleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3(1), 186-192.

Kapadia, F., Vlahov, D., Donahoe, R. M. & Friedland, G. (2005). The Role of Substance Abuse in HIV Disease Progression: Reconciling Differences from Laboratory and Epidemiologic Investigations. Clinical Infectious Diseases, 41, 1027–34.

Ögel, K. (2017). Bağımlılık ve Tedavisi Temel Kitabı. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Şimşek, F., Oktar, M. & Yıldırmak, T. M. (2014). İlaç Bağımlılarında Görülen İnfeksiyonlar. Okmeydanı Tıp Dergisi, 115-119. doi:10.5222/otd.supp2.2014.115

Topçuoğlu, V. & Bez, Y. (2005). Madde Kullanımına Bağlı Enfeksiyonlar. Bağımlılık Dergisi, 6(2), 86-96.

Tümer, A. & Ünal, S. (2001). HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve Korunma. Aile ve Toplum, 1(4), 1303-0256.

PAYLAŞ