SOSYAL DESTEK BİRİMİ

saosyal_Destek_birimi

Bağımlılık; kişinin iş, okul, aile, arkadaşların da dahil olduğu sosyal hayatı üzerinde yıkıcı etkiler oluşturan bir hastalıktır. Merkezimizde alanda uzman Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından, kişinin sosyal hayatını yeniden kurmasına yönelik sosyal destek çalışmaları yapılarak; tedavi sürecinin en önemli parçası olan sosyal hayatı yeniden yapılandırma sürecinde, danışanlara birebir yakın destek sunulmaktadır.

Sosyal Destek Birimi;

 • Sosyal çalışmacıların hizmet sunduğu birimdir.
 • Bağımlı bireylerin sosyal uyumunu sağlayan hizmetleri,
 • YEDAM’da diğer meslek gruplarıyla vaka değerlendirmesi
 • YEDAM’da psikoterapi sürecinde danışanın birime yönlendirilmesi
 • Danışan ile sosyal çalışmacı, ilk olarak sosyal inceleme görüşmesi,
 • Sosyal destek görüşmeleri ile de danışanların ayni – nakdi ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunulmaktadır.

Sosyal Destek Biriminde Verilen Hizmetler

 • YEDAM modeline göre; sosyal çalışmacılar kişiye özel sosyal inceleme değerlendirmesini
 • Sosyal inceleme görüşmesinde ihtiyaç analizi çıkarılır.
 • Ekonomik, Akademik, Mesleki, Hukuki ihtiyaçları ve Sosyal ihtiyaçları belirlenerek bu çerçevede sosyal destek planı yapılır.
 • Kurum ve kuruluşlarla iş birliği süreçleri YEDAM Kurumlar Arası İş Birliği Yol Haritası üzerinden yürütülür.
 • Kişinin sosyal rehabilitasyon sürecinde sosyal çalışmacılar tarafından izleme ve değerlendirmesi yapılır.
 •  Tedavi ekibi işbirliğinde tedavi süreci yürütülür.

ÇALIŞMA OFİSLERİ;

 • YEDAM merkezlerinde iş birliği yapılan kurum ve kuruluşların ofisleri bulunmakta,
 • Kurum ve kuruluşlarla iş birliği süreçleri YEDAM Kurumlar Arası İş Birliği Yol Haritası üzerinden kurulmakta,
 • Sosyal çalışmacılar tarafından yürütülmektedir.

İŞKUR Ofisi;

 • YEDAM merkezlerinde İşkur ofisi belirli günlerde randevuyla hizmet vermekte,
 • Tedavi ekibinin yönlendirmesi ile birey / aile İşkur kaydı oluşturulur.
 • Mesleki danışmanlık planlaması ardından işe yönlendirmeler yapılmaktadır.
 • Bağımlılık tedavisinde rehabilitasyon süreçlerinin tedaviye olumlu etki sağladığı bilinmektedir.
 •  İşkur meslek danışmanının tedavi ekibi ile iş birliği içinde bağımlı bireyin durumuna özgü az riskli meslek gruplarına yönlendirmesi planlanmaktadır.
 • YEDAM’da bireye ve ailesine iş olanaklarının sağlanmasının yanı sıra bağımlı bireyin iş sürecindeki işlevselliği de ilgili sosyal çalışmacılar tarafından takip edilmektedir.