PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ BİRİMİ

psikoterapi_birimi1

Uzman klinik psikologlar tarafından bağımlı bireylere ve ailelerine yönelik ayaktan, yüz yüze görüşmeler ile aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir. YEDAM’ a başvuran bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi merkezlere ( AMATEM) yönlendirme yapılmaktadır. YEDAM’daki tüm hizmetler ayaktan tedavi şeklinde ve ücretsiz devam etmektedir.

  • Kapsamlı Değerlendirme (YEDAMSOFT-KİG): Başvuran her kişiye özel, kapsamlı klinik değerlendirme yapılır. Uzman klinik psikologlar tarafından kişinin risk ve ihtiyaçları belirlenir. Bireyin bağımlılık profili çıkarılır. Böylece kişiye özgü bir destek programı geliştirilir.
  • Bireysel  Psikoterapi: Klinik değerlendirme sonrası planlanan destek programının uygulanmaya başladığı süreçtir. Tedavi programı oluşturulduktan sonra kişinin tedavi sürecine uyumunu ve motivasyonunu arttırıcı çalışmalar yapılır. Yapılandırılmış seanslar eşliğinde, bireyde geliştirilmesi gereken beceriler üzerine çalışılır. Bireyler, kazandırılması hedeflenen becerileri hayatlarında uygulamak konusunda teşvik edilir. Bu yolda kişiye çeşitli çalışmalar verilir ve yeni davranışların kazandırılmasına yardımcı olunur.
  • Aile Görüşmesi: Bağımlı bireylerin ailelerinin merkezimizde bağımlılığa dair bilgilendikleri süreçtir. Alkol ve maddenin etkilerini öğrenerek kişiyle ne zaman ve nasıl iletişim kurmaları gerektiği ele alınır. Aynı zamanda, bağımlılık sürecini etkileyen aile-içi çatışmalar üzerine çalışılır. Hedef, ailelerin iletişim becerileri geliştirilerek tartışmaların azalması ve alkol/madde kullanan yakınlarıyla iletişimlerinin düzenlenmesidir.
  • Grup Terapileri (Bağımlı bireylere ve Ailelerine yönelik): Grup çalışmaları hem bağımlı bireylere hem de ailelerine yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.Grup terapilerinin yürütücülüğünü bağımlılık alanında uzman klinik psikologlar üstlenir. Grup terapilerinde bağımlılık kavramının yanı sıra bireyin ve ailenin yaşadığı zorluklar hedef alınır. Birey; madde isteği, stresle başa çıkma ve riskli durumları tanıma becerilerini kazanır. Aile ise bağımlı bireyle etkin iletişim kurma yöntemlerini öğrenir. Grup içerisindeki etkinliklerle, öğrenilen bilgilerin pekişmesi sağlanır.
  • Psiko-Eğitim: Bağımlılığın neden ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapılır. Birey, aile ve çevresinin kriz anlarıyla başa çıkabilmesi için etkin yöntemler öğretilir. Bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan etkileri uzmanlar tarafından açıklanır.
  • Kişi Dışında Görüşme: Tedaviye henüz hazır olmayan bağımlı bireylerin sadece aileleriyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeleri içerir.
  • Aile Ruhsal Destek: Tedavi sürecindeki bağımlı bireyin aile üyelerine, ihtiyaç duydukları bağımlılık dışı konularda ruhsal destek sağlandığı hizmettir.