KAMU KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN

kamu_kurum_kurulula_icin

YEDAM:

 • YEDAM bir ayaktan rehabilitasyon hizmetleri uygulama modelidir.
 • YEDAM Danışma Hattıyla bağımlı ve bağımlı yakınlarına destek verir.
 • İhtiyaca göre; yönlendirme, danışmanlık ve merkezimizde psiko-sosyal müdahaleye kabul
 • Yüz yüze görüşmelerimiz tıbbi tedavi öncesinde ya da sonrasında uzun süreli psikolojik ve sosyal destek süreçlerini kapsamaktadır.
 • Tüm hizmetlerimiz kanıta dayalı ve sistematik kurgulanmıştır.
 • YEDAM yapılandırılmış bir uygulama modeli olması ile diğer merkezlerden ayrılmaktadır.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti de 96 yıldır bağımlılıklarla ilgili çalışmış olan ve çalışmakta olan köklü bir sivil toplum kuruluşudur. Bünyesindeki 70 çalışanın yanı sıra Türkiye’de çeşitli alanlardaki yetkin akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu’nun birikimi ile YEDAM uygulama modelini oluşturmuştur.

Bu bağlamda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, belediyeler ile işbirlikleri üzerinden YEDAM merkezlerini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Belediyeler bu hizmeti vermeden önceki kaynak analizinde aşağıdaki hususlar ele alınmaktadır:

 • Bir çalışanını sorumlu olarak atamak
 • Nasıl bir rehabilitasyon yöntemi uygulaması gerekliliğinin araştırılması (yurtiçi ve yurtdışı saha araştırması)
 • Verilecek hizmetlerin belirlenmesi ve yapılandırılması için bir danışmanlık hizmeti bedelinin belirlenmesi
 • Merkezin süreçlerini çizecek ve bu süreçleri disiplinize edeceği bir yazılım satın alımı
 • Merkezde bazı hizmetleri verebilmek için çeşitli kurum kuruluşlar ile işbirliği görüşmelerinin yürütülmesi ve protokoller imzalamaya ve işbirliğinin modelin içinde doğru bir şekilde konumlandırılması
 • Merkezi kurduktan sonra sürekli eğitimlerle uzmanlara destek hizmet satın alınması
 • Sistemini değişen şartlara göre güncellemesi

Tüm bu süreçlerde bir merkezin kurulması için ciddi bir kaynak ve emek harcanması gerektiği görülmektedir.

BELEDİYELERİN GÜÇLÜ YÖNLERİ:

 • Hedef kitleye kolay ulaşma becerisine sahiptir
 • Kendi vatandaşlarına vereceği hizmetlerde bütçe kullanımı açısından daha serbesttir
 • Kültür-sanat, sosyal etkinlikler, sportif faaliyetlere yönelik imkânları çok gelişmiştir.

.    YEDAM’IN GÜÇLÜ YÖNLERİ:

 • Bağımlılıkta rehabilitasyon alanında ülkemizde ve Dünya’da yapılan çalışmaları sahada ziyaret ederek ve bilimsel çerçevede farklı disiplinlerden birçok bilim insanının uzman görüşlerini alarak analiz sonuçlarının alt yapısında sahiptir.
 • Alandaki en yetkin akademisyenlerin ışığında bir bağımlılık merkezin sistemini yapılandırılmış bir model olarak sunmaktadır.
 • Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı –EFQM Mükemmellik Modeli akreditasyonunda kaliteli hizmet ve mükemmellik anlayışı ile çizilmiş tüm süreçleri mevcuttur.
 • Bir merkezin hizmeti kapsamında çalışacak uzmanların kullanacağı formları, dokümanları ve rehberleri mevcuttur.
 • Verilen hizmetlerin özel kodlama ile yapılmış ve süreç akışlarının disiplinize edildiği takip ve raporlama sistemini üst düzey veri güvenliği ile sağlayan bir yazılıma sahiptir.
 • Bu alanda birlikte çalışmasına ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşlarla yoğun çalışmaları ile kurulan, işbirliği süreçlerinin basamaklandırılarak disiplinize edildiği çalışma ofisleri uygulamasına sahiptir. (Örn: İŞKUR, AMATEM )
 • Bağımlılıkta psikososyal müdahale alanında çalışacak psikolog ve sosyal çalışmacılara sürekli eğitim ile bağımlılık alanında donanımlarını arttırma imkânlarına sahiptir.
 • Ulusal boyutta bağımlılıkla ilgili soru ve sorunlar kapsamında kolay ulaşılabilirliği olan bir Danışma Hattı ile telefonun ucunda yetkin psikologlar tarafında hizmet verilmektedir.

Yeşilay’ın ulusal boyuttaki değerlendirmelerine göre bağımlılıkta rehabilitasyon alanındaki ihtiyaca hizmet verilmesinin yerel yönetimlerle yapılması büyük önem taşımaktadır. Geliştirilecek iş birlikleri sürecinde karşılıklı güçlü yönlerini birleştirerek ulusal boyutta bağımlılıkla mücadele konusunda kayda değer sonuçların elde edileceği ön görülmektedir.

Diğer bir işbirliği hedefi ise kamu/özel kurum kuruluşlarla sosyal destek ayağında işbirliği kurmaktır. Bağımlılık tedavisinin en önemli ayaklarından biri sosyal destek hizmetidir. YEDAM’ da bağımlı bireylerin sosyal entegrasyonunu sağlamak amacıyla; sosyokültürel, akademik, iş, barınma, ekonomik, sağlık gibi pek çok alanda hizmet veren kurum / kuruluşlar aracılığıyla bireylere destek vermektedir. Kişilerin yaşamlarının her alanına dokunmayı hedeflediği için sürece her zaman işbirliği gözüyle bakmaktadır. İşbirliği ve diyalog kurmaya devam etmekte ve açıktır.

İŞBİRLİKÇİ GÖZÜYLE YEŞİLAY

Türkiye toplumunda genellikle güçlü bir işbirliği kültürü yoktur. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yönü çok zayıf bir hal almaktadır. Yeşilay profesyonel ve etkin yürüttüğü işbirlikleri ile Türkiye’de ve dünyadaki sivil toplum kuruluşlarına örnek olmaktadır. Kurduğu işbirliklerinde “açık”, “şeffaf” ve “müzakereci” bir yaklaşım sergilemektedir.
YEDAM uygulama modelinde de özel/kamu, yurt içi ve yurtdışı tüm işbirliklerini ve diyaloğu değerlendirmektedir.

İşbirliği kurarken;

 • Uzmanlık ve organizasyonel kapasitesi, kamuyu etkileme becerisi yüksektir
 • Tarafgir değil objektif bir konumdadır
 • Demokratiktir, tüm hedef gurubu kapsayıcı niteliktedir
 • Tüm topluma hitap edebilen alanında öncü bir sivil toplum kuruluşudur
 • Deneyimli, profesyonel bir işbirliği kurucu ve yürütücüdür

Geliştirilen iş birlikleri – diyalog ile toplumun ve kurum / kuruluşların ortak sorumluluğu olan bağımlılıkla mücadeleye büyük katkılar sağlanmış olur.

Destek ve işbirliği ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için YEDAM Modeli Destek İşbirliği rehberini isteyiniz.