HAKKIMIZDA

yedam_medrese

YEDAM KURULUŞ GEREKÇESİ

Ülkemizde son dönemde giderek artan madde ve alkol bağımlılığı bu alanda tedavi ve danışmanlık temelinde yeni yaklaşımlar geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. TUBİM 2014 Uyuşturucu Raporu verilerine göre ülkemizde genel nüfusta uyuşturucu madde kullanım oranı %2,7 olarak hesaplanmıştır. Genç nüfus ve okullarda madde kullanım oranı ise aynı çalışmada %1,5 olarak tespit edilmektedir.

Ülkemizdeki tedavi süreçlerine bakıldığında uyuşturucu madde alanında tıbbi tedavi boyutunda AMATEM ve ÇEMATEM kurumlarının faaliyet göstermekle beraber bu alanda özel kurumlar da çalışmalarına devam etmektedir. Yoğun tedavi talebine karşın ülkemizde bulunan tedavi merkezlerinin sayısı ve imkânlarının sınırlı olduğu değerlendirilmektedir. 2013 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde devlet hastaneleri, ortak üniversite hastaneleri ve özel hastaneler bazında 26 adet uyuşturucu madde bağımlılığı tedavi merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerdeki yatak sayısı ise 706’dır. Tedavi talebindeki yoğunluk sebebi ile tedavi sonrasındaki süreçlerde bu kişilerin yeterince iyi şekilde takip edilmemesi ve kişinin sosyal hayata uyumu için gerekli desteğin verilmemesi madde kullanımı açısından relaps riskini artırmaktadır. Maddeye yeniden başlama riskinin artması tedavi süreçlerinde başarıyı düşürmekle beraber kaynak kullanımı açısından da olumsuz bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Aynı şekilde madde veya alkol bağımlısı bireylerin standart bir yatılı tedavi programından geçirilmesi ve bağımlılık seviyesine göre ayrıştırılmış çözümlerin uygulamaya konulmaması tedavi sistemi içerisinde verimsizliklere sebep olmaktadır. YEDAM’ın hedef kitlesi içerisinde yer alan birinci ve ikinci seviye bağımlı kişilerin danışmanlık hizmetleri aracılığı ile yönlendirilmesi bu açıdan sisteme katkı sunacaktır.

Bağımlılıkla mücadele anlayışımız içerisinde tedavi sonrasında danışmanlık hizmetlerinin verildiği ve sosyal hayata uyum açısından gerekli takibin yapıldığı merkezlerin kurulumuna ihtiyaç vardır. Uyuşturucu İle Mücadele Acil Eylem Planındaki stratejiler arasında danışma birimlerinin güçlendirilmesi ve tedavi sonrası rehabilitasyon hizmetlerinin etkinleştirilmesi konuları yer almaktadır. Bu noktada Yeşilay Danışmanlık Merkezi ülkesel politikalar ile uyumlu bir yapı olarak kurgulanmıştır. Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirlikleri geliştirme ve işbirliği yaklaşımı içerisinde hareket etme büyük önem taşımaktadır. Sosyal destek hizmetleri açısından ülkemiz için bir işbirliği modeli olarak kurgulanan YEDAM uygulamaları bu alanda önemli bir yer tutmaktadır. YEDAM hizmetlerinden faydalanan kişilere danışan süreçlerinde sosyal destek hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasını teminen geliştirilen çok taraflı işbirlikleri sayesinde danışanlar günlük hayatlarından koparılmadan danışma süreçlerine devam edebilmektedirler. Bağımlılıkla mücadelede rol alan kurumların kaynaklarının daha etkin şekilde kullanılmasının sağlanması YEDAM’ın kuruluş gerekçelerinden birisini oluşturmaktadır.

YEDAM İLE;

Ülkemizde madde ve alkol bağımlılığı ile mücadele süreçlerinde özellikle tedavi ve danışmanlık boyutunda etkinliğin artırılması gerekliliğinden hareketle oluşturulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi sahip olduğu işbirliği niteliği, sosyal destek yaklaşımı ve danışmanlık yetkinliği ile bu alanda ülkemiz için bir model olarak çalışmalarını sürdürecektir.