AMAÇLARIMIZ

yedam_header_ver_1

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin temel amacı hedef kitleye danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerini sunmaktır. Hedef grup içerisinde yer alan bağımlı bireyler merkezde uzman psikologlar tarafından yapılan yüz yüze görüşmede klinik değerlendirmeler ışığında bireylerin bağımlılıklarını derecelendirmesini yapar.

YEDAM Danışmanlık Hizmetleri kapsamında merkezimize başvuran kişilerin bağımlılık düzeyleri uzman psikologlarla yapacakları ilk görüşmede değerlendirilmektedir. Bağımlılık alanında bilimsel olarak kullanılan derecelendirme ölçütlerine bağlı olarak yapılan değerlendirmede bağımlılık düzeyleri; bağımlılık geliştirme riski olan, bağımlılığın başlangıcında olan, tıbbi tedaviye ihtiyaç düzeyinde bağımlılığı olan ve ağır düzey bağımlılığı olan ve/veya yatarak tedaviye ihtiyacı olan şeklinde belirlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda bağımlılık geliştirme riski olan ve bağımlılığın başlangıcında kabul edilen bireyler merkezimizde ayaktan danışmanlık hizmetlerinden faydalandırılmaktadır. Bağımlılık düzeyler tıbbi tedaviyi gerektiren, ağır düzeyde bağımlılığı olan ve/veya yatarak tedaviye ihtiyaç duyan bireyler ise iş birliğinde olunan kurum/kuruluşlara yönlendirilir. Bu danışanlar tıbbi tedavileri tamamlandıktan sonra YEDAM hizmetleri çerçevesinde danışmanlık ve sosyal destek unsurların yararlanması sağlanmaktadır.

Merkezin bilgi verme ve yönlendirme amacı doğrultusunda bağımlı aile veya yakınları da hedef kitlemiz içerisinde değerlendirilmektedir. Bu noktada tüm hedef gruplar için merkez bünyesinde bulunan danışma hattı, sosyal destek ve psikoterapi hizmetleri birimleri aktif olarak faaliyet göstermektedir. Hedef gruplar temelinde merkezin amaçları aşağıda özetlenmiştir;

Bu alanda bağımlılık geliştirme riski olan ve bağımlılığın başlangıç düzeyinde olan bağımlılığa sahip bireyler YEDAM danışmanlık hizmetleri almaktadır. Ağır düzeyde bağımlılık geliştirmiş olan ve yatarak tedavi alması gereken bireyler ise yatılı tedavi ve/veya tıbbi tedavi hizmeti veren ilgili merkezlere yönlendirilmektedir.

Buna göre YEDAM Danışmanlık Hizmetleri danışan kabul kriterleri çerçevesindeki ilgili danışanlara ve bağımlılıkta rehabilitasyon ayağında;

  • Bağımlı bireylere danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri sunmak.
  • Madde ve alkol bağımlılığı ile ilgili tıbbi tedavisini tamamlamış olan bireylere tedavi sonrasında danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerini sunmak.
  • Merkezin sahip olduğu sosyal destek unsurları ve işbirlikleri vasıtası ile hedef kitleye günlük sosyal hayatı içerisinde destek olmak ve kişilerin hayatlarına anlam kazandırmak.
  • Bağımlı aile ve/veya yakınlarına bağımlılık süreci, bağımlı ile iletişim, bağımlılık problemi ile başa çıkma gibi konularda aktif bilgilendirme yapmak.
  • Danışma hattı aracılığı ile alkol ve madde bağımlılığı konusunda bilgi almak isteyen herkese nitelikli bilgi sunmak. Bu konuda danışmanlık hizmeti almak isteyen kişileri merkeze yönlendirmek.
  • Alkol ve madde bağımlılığı alanında tüm paydaşlara yönelik nitelikli bilgi üretmek ve araştırmalar yapmak.
  • Bağımlılıkla mücadele alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve bu alanda çalışan uzman sayısının artırılmasına katkıda bulunmak.